ЖАРИЯ ОФЕРТА ШАРТТАРЫМЕН КЕЛІСЕМІН

Ақтау қ., 2023 ж.

Бұдан әрі «Оператор» деп аталатын «TETHYS AKTAU II» ЖШС («TetysBlu» тақырыптық паркі), және бұдан әрі «Клиент» деп аталатын, бірлесіп «Тараптар» деп аталады, кез келген жеке немесе заңды тұлғаға Интернет желісінде онлайн – төлемді жүзеге асыруды ұсынады.

Осы ұсыныс Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-баб. сәйкес жария оферта (бұдан әрі – «Шарт»), Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-баб. сәйкес Сатып алушымен конклюденті әрекеттерді жүзеге асыру - Оператор Сайтында орналасқан «Мен келісім шарттарымен келісемін»/ «Қабылдау» батырмасын басу бойынша шарттарды толық және сөзсіз қабылдау болып табылады.

1. ШАРТ МӘНІ

2. ОПЕРАТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

3. КЛИЕНТТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

4. ФОРС-МАЖОР

5. НАРАЗЫЛЫҚТАР МЕН ДАУЛАРДЫ ҚАРАУ ТӘРТІБІ

6. ОПЕРАТОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

«TETHYS AKTAU II» ЖШС («TetysBlu» тақырыптық паркі)

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Жылы жағажай, 34

Банктік деректемелері:

Ticket
Booking.com
Call Us
Account
Basket
© 2024 Tetysblu. All Rights Reserved.